Metal-Sheet - FAD
Tartalom betöltése...

Nyilatkozat fordított adózás alá eső termékeinkről

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének 2015. január 1-jétől hatályos új, j) pontja alapján az adót a termék beszerzője fizeti az Áfa tv. új, 2015. január 1-jétől hatályos 6/B. számú mellékletében felsorolt és az Áfa tv. XVI. Fejezete szerinti különös rendelkezések hatálya alá nem tartozó termékek értékesítése esetében.
Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve, az 1. számú melléklet szerint soroltuk be a termékeinket.
Az áfa törvény 142. § szerint a „Fordított adózás” szabályai alá eső termékek esetében az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti. A hivatkozott jogszabály szerint a fordított adózású termék, szolgáltatás számlázása esetén, a számlán fel kell tüntetni a vevő adószámát.

A Metál-Sheet Kft. a termékeket abban az esetben számlázza ki adóalanynak „fordított adózás” szabályai szerint, amennyiben a vevő a következő nyilatkozatokat írásban megteszi a Metál-Sheet Kft. felé:
  1. Adószám bekérő lap 
A vevőtől csak a cégszerű aláírással ellátott bekérő lap fogadható el. (Cégszerű: bélyegzővel ellátott és az aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírásával)
 
  1. Nyilatkozat könyvelésben való szerepeltetésről
 A számlázás során a Metál-Sheet Kft. alkalmazottjával személyesen kapcsolatba lépő személynek nyilatkozatot kell tennie, hogy a Metál-Sheet Kft. által kiállított számlán vevőként megjelölt adóalanyt teljes jogkörrel képviseli és a kiállított számlát az adóalany könyvelésébe eljuttatja.

Amennyiben a fenti két nyilatkozat nem áll rendelkezésére a Metál-Sheet Kft-nél a számlázást megelőzően, úgy a számlát csak magánszemélynek és 27% áfa tartalommal állítja ki.

A következő táblázatban összefoglaljuk a termékeink vámtarifaszámait és a hozzá kapcsolódó adótípust:
Termék Vámtarifaszám ÁFA
Trapézlemez 7216 FAD
Teherhordó trapézlemez 7216 FAD
Cserepeslemez 7216 FAD
Síklemez 7216 FAD
Élhajlított elem 7216 FAD
C, Z és U profil 7216 FAD
Hóvágó, Hófogó, Gerincelem 7216 FAD
Ereszcsatorna és elemei (kivéve véglemez, ereszvégdísz és szeglet dísz) 7326 27%
Véglemez, ereszvégdísz és szegletdísz 7216 FAD
Tető kibúvó, kéményszegő 7326 27%
Bevilágító, profilszivacs 3921 27%
Csavar 7318 27%
Szendvicspanel 7308 27%
 
Letölthető teljes nyilatkozat

Az alábbi linken letöltheti a teljes nyilatkozatot és a kitöltendő mellékleteket:
FAD nyilatkozat
Adószám bekérő lap
Nyilatkozat számla szerepeltetéséről a könyvelésben